Kiến thức làm đẹp

Các kỹ năng thợ làm móng ghế nail cần có

Ngoài cơ sở vật chất hiện đại như bàn ghế nail thoái mái, người thợ làm móng tay cần có những khả năng sau :
Hiểu biết về cấu tạo của bàn tay, cánh tay và móng tay.
Hiểu biết về hóa phẩm dùng trong việc làm móng tay.
Khả năng làm những bộ móng tay đẹp.
Biết cách chăm sóc những bộ móng tay không bình thường.
Biết phân biệt giữa sự xáo trộn của bộ móng tay có thế săn sóc tại viện thẩm mỹ và những bệnh phải nhờ tới sự chữa trị của bác sĩ.
6Khả năng làm hài lòng khách.