Kiến thức làm đẹp

Cách dán móng tay nhân tạo

Người mẫu, diễn viên, người bán hàng và những phụ nữ khác thường phải bày đôi bàn tay ra, có tliể mang bộ móng giả mỗi ngày.
Những phụ nữ mà việc làm không đòi hỏi phải phô bày đôi bàn tay có thế mang bộ móng này trong nhiều trường hợp đặc biệt nào đó.
Móng tay nhân tạo được chê tạo bằng plastic hay nylong và khi dán phải theo sự chỉ dẫn của hãng bào chế.
Thường thường hãng bào chế khuyên không nên mang loại móng giả này quá 48 giờ đề sự tăng trưởng của móng tay thật không bị cản trở.