Kiến thức làm đẹp

Cười thế nào mới đẹp?

Tế bào gốc serum

Nụ cười và sắc đẹp cơ thể
Trong thứ tự những yếu tô tạo sự thuyết phục về thể chất, khuôn mặt giữ vai trồ ưu tiên và nằm ở vị trí hàng đầu. Thứ tự tinh thần bắt đầu từ thứ tự thể chất trong thứ tự thẩm mỹ. Bề mặt của nụ cười răng – môi là một bề mặt biểu hiện tình cảm và sự tiếp xúc xã hội. Bề mặt này cân bằng, đẹp đẽ thì con nguòi được biểu hiện tốt hon và nhận thức tốt hon. Nó chỉ đạt đến mức cân bằng cao nhât khi khuôn mặt đạt đưọc sự thuyết phục trong một nụ cười đẹp hay chấp nhận đuọc, răng đuọc để lộ đúng múe để nét mặt đuọc rạng rỡ và có sinh khí. Không gì làm nguòi ta bị quyến rũ bằng một nụ cười đẹp và không gì làm nguòi ta mặc cảm bằng một nụ cười xấu xí. Ngoài ra khi chồng một nụ cứòi răng
– môi vui vẻ lên một nụ cười tầm thưòng sẽ làm cho những đuòng nét của khuôn mặt bình thuòng trở nên đẹp đẽ hon. Những điều nhận xét trên đủ xác định sự làm chủ hoàn toàn của nụ cười răng – môi trong cái đẹp của con nguòi.
Trong các phần trên ta đã thấy các định luật của nụ cười, điểm cười cũng như các kiểu cười. Truớc khi tìm cách sửa đôi các nụ cười cho thêm đẹp, ta cân hiếu thêm một vài khái niệm nữa trong nụ cưòi:
– Bề cao nụ cười: là bề cao khoảng giữa miệng, giữa hai đường phía trong của hai môi son, khi đầu ở vị trí bình thưòng, mặt nhìn thẳng trước với nụ cười răng – môi đang nở rõ ràng, đầy đủ (giai đoạn 3).
– Bề rộng của nụ cười: là khoảng cách giữa hai mép niệng trong nụ ciròi.
– Tuơng quan thẩm mỹ của bề mặt nụ cười là tỷ lệ giữa bề cao nụ cười và bề rộng nụ cười. Trong nụ cưòi đẹp thì tỷ lệ nay phải bằng hoặc lón hon 1/7. Ngoài ra còn phải kể đến loại nụ cười (kiểu cưòi) trong đó hình thức đuòng ranh phía trong của môi trên là nguyên tô chủ yếu của bề mặt nụ cười.
Như vậy, để có nụ cutri đẹp, các bạn có thể: 
• Đúng trước gương và tập cười thô nào đế có bề mặt nụ cười đẹp nhát, trong dó điểm cưòi ở đúng trung điểm đoạn AB như nói trên, và bế mặt nụ cười có tỷ lệ bề cao nụ cưòi chia bề rộng nụ cưòi > 1/7, túc để lộ gần hết các chiếc răng của hàm trên ra. Trong truòng họp cần thiết có thể dùng son môi và mỹ phẩm khác để tô vẽ môi miệng thê nào để có được kiểu cười đẹp (xem hình ớ phần phân loại).
• Chính môi trên ảnh hưởng đên quyết định thẩm mỹ của nụ cười, nên tùy theo nó dày hay mỏng, dài hay ngắn, tùy theo đường viền của nó mà tô vẽ, và nếu không đạt thì có thể nhơ đến các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Thí dụ, nhơ giảm bớt bề mặt nụ cưòi quá lớn bằng cách kéo dài môi trên thêm, hoặc ngược lại tăng bề mặt nụ cười quá nhỏ. Trong cả hai trường họp, thường thương chỉ cần giải phẫu môi trên là đủ, cũng có thể tạo cho môi trên một hình vẽ, một bề dày, một thể tích hoặc làm cho rõ nét hình dáng bằng cách câu tạo đường viền cho môi, hoặc sửa đôi làm mất những chỗ bất đôi xứng, hoặc sửa đổi góc mép, hoặc má quá rộng hoặc quá hẹp, hoặc hủy bỏ môi đôi, tạo môi cánh én… vói điều kiện bác sĩ lành nghề, không để sẹo hoặc làm co rút khung môi…