Kiến thức làm đẹp

Kiến thức về dầu gội đầu cho người học spa

Mặt nạ collagen hoa hồng

NHỮNG LOẠI XÀ BÔNG GỘI ĐẦU
a/Loại thường:
Có rất nhiều loại xà bông gội đầu trên thị trường. Chỉ có những người học spa có kinh nghiệm mới biết được loại nào có kết quả tốt.
Xà bông gội loại thường có thể trong vắt hay có màu vàng lục. Nó có thể chứa chất xà bông hay chất detergent-base. Loại này có ít chất mỡ lông trừu hay chất đặc biệt khác làm cho tóc bóng. Nếu dùng xà bông thể lỏng để gội, liền sau đó nên xài thuốc xả tóc có chất acid (acid rinse) để phân lại chất kiềm ảnh hưởng trên tóc.
Xà bông gội loại thường dùng để xài cho những mái tóc còn trong tình trạng tốt, chưa nhuộm hay tẩy hoặc uôn. Không được dùng loại này đế gội những mái tóc đã tẩy hay nhuộm, hư hại, cháy khô vì hóa chất.
Xà bông gội loại thường có thể làm bay màu nhuộm và có thể gây tai hại.
Xà bông gội đầu cho loại tóc bình thường có thể chứa xà bông hay không có chất xà bông. Loại dùng riêng cho tóc nhờn thường chứa nồng độ kết tinh xà bông cao.
chất mỡ lông trừu hay chất đặc biệt khác làm cho tóc bóng. Nếu dùng xà bông thể lỏng để gội, liền sau đó nên xài thuốc xả tóc có chất acid (acid rinse) để phân lại chất kiềm ảnh hưởng trên tóc.