Kiến thức làm đẹp

Kinh nghiệm vá móng tay, sữa chữa móng tay

Dùng bề mịn của cây giũa giấy giũa thật nhẹ lên chỗ móng tay bị chẻ hay bị xước để chất keo có thế dính chặt lên móng.
Cắt một miếng để vá (mending material) tẩm vỏ keo.
Đặt một miếng này lên chỗ bị chẻ.
Dùng cây gỗ orangewood sticks (cây làm bong lớp da xung quanh móng) đẩy bên dưới móng làm cho miếng vá dính chặt vào móng. Nhúng cây orangewood vô thuốc bôi nưức sơn, vuốt trên bề mặt từ đầu móng vô trong cho thật sát.
Nếu chỗ bị chẻ quá sâu, cần đặt thêm một miếng vá nữa cho chắc.
Phải đợi chỗ vá này thật khô trước khi quét nước sơn lên.