Kiến thức làm đẹp

Nghệ thuật làm móng tay giả và vấn đề liên quan

Cách chùi nước sơn trên móng giả
Muôn chùi nước sơn trén loại móng giá, bạn dùng chất plastic, chỉ được xài loại polish remover có chất dầu, khong có chất acetone.
Nên nhớ: Polish remover có chất acetone sẽ làm hư hỏng những loại móng giả. Nếu loại móng có chất nylong, bạn chùi nước sơn bằng thuốc chứa acetone sẽ không hư hại gì.
Cách gõ móng tay giả
Thoa vài giọt oliy nail polish remover xung quanh móng. Dùng cây orangewood sticks gỡ móng ra từ bên trong. Đừng kéo hay vặn móng, làm như vậy có thể hại tới móng thật. Adhesive remover có thể xài thế nail remover hoặc để chùi chât keo trên móng. Bộ móng giả nên cât trong hộp sau khi chùi khô.
Nếu giữ gìn đúng cách, bộ móng tay giả có thể xài đi xài lại vài
lần.