Kiến thức làm đẹp

Nụ cười đẹp hơn nhờ xác định điểm cười

Nước tẩy trắng uy tín tphcm

ĐIỀM CƯỜI
Việc phân loại nêu trên giúp ta phân biệt các nụ cười nhưng không giúp ta tạo ra những quy tắc thâ’m mỹ. Khi quan sát những nụ cười khác nhau, nhất là những nụ cười đẹp,
Aboucaya đã tìm ra điểm cười
những điểm rất quan trọng trên khuôn mặt, gọi là điểm cừời. Trên một bức ảnh nhìn thẳng mặt, đầu có vị trí bình thuờng của một người đang nở nụ cười răng – môi đầy đủ, rõ ràng, ta kẻ một đuìmg thẳng ngang qua hai mép ngoài của hai mắt, một đưòng ngang điểm cuối của cằm. Hai đuòng ngang này sẽ cắt đuòng thắng đứng qua sống mũi tại hai điểm A và B. Điểm cười là giao điểm của đuòng thẳng đứng và đường mép ngoài của môi trên (nằm dưói nhân trung). Trong một nụ cười đẹp thì điểm cười nằm đúng vào trung điểm của đoạn thẳng AB (CA = CB khi nụ cười đẹp nhất, lý tuỏng nhất). Điểm cười sẽ nằm cao nếu hàm răng trên quá lộ. Điểm cười sẽ nằm thấp (cũng không đẹp) nếu môi trên quá dài bao phủ các răng của hàm trên.